Wat betekent klimaatverandering voor de planten en dieren in onze omgeving? Welke moleculen gebruiken planten en insecten om met elkaar te communiceren? Kunnen we biotechnologie veilig inzetten voor duurzame voedselproductie? Ben jij geboeid door dit soort vragen?